Projektledare: Sira Jokinen Lisse: 070 623 57 39 | Eva Fornåå: 073 097 11 60
Nu mobiliserar vi!

Kulturslussen har drivit och medverkat i ett flertal nationella projekt.
Exempelvis projektet Kultur i Kvarteret, som arbetade integration och ungas deltagande i kulturlivet i segregerade bostadsområden vann Brås (bråttsförebyggande rådets) pris i Sverige. Projektet uppmärksammades även internationellt
Nationella projektet “Bärbar konst”, om allas möjligheter till ett demokratiskt deltagande i kulturlivet genom redskap för eget berättande och sammanhang, tillsammans med barn och ungdomar i bostadsområden i Sverige medverkade i eget skapande och en utställning på Kulturhuset i Stockholm.
Samarbete med Riksutställningar med ambulerande utställning om konstnärligt samarbete och goda exempel om konsten som redskap till att bygga bort segregation i bostadsområden.
Flera lokala/regionala projekt som exempelvis; Kulturkollo i segregerade bostadsområden, öppna bildverkstäder, kultur för äldre m. bl.a. flera tusen musikarrangemang för äldre

Vi har under årens lopp bedrivit en lång rad verksamheter oftast i samarbete med andra aktörer:

Haloween bilder 05 001

Musik och poesi arrangemang på äldreboenden

Barn o ungdomsteater

Barnteater för de minsta “Lilla Äventyrsklubben”

Arbetets själ Karin Höghielm

Teater för unga och för förståndshandikappade

T-shirts på Kulturhuset(533x400)

Öppna Bildverkstäder , Konstsalonger, T-shirttryckning

Breakdansworkshop021

Kulturkollo, Hip-hop & breakdansworkshops och studiecirklar

Fryshuset, kompisar

Unga poeter -skrivarcirkelar, poetry slam

4U-veckan 014 Vernissage Motala

Kulturfestivaler och aktiviteter i segregerade bostadsområden

självporträtt

Kulturprojekt på arbetsplatser

Copy of Kulturveckan måleri 1

Kulturpolitiskt påverkansarbete och föreläsningar m.m

Samarbetspartners: Andra föreningar, Bostadsbolag, Studieförbunden, fackliga organisationer, Folkrörelser, Folkets Hus och Parker, kommuner, landsting, nationella institutioner så som Kulturrådet, Riksutställnigar, Riksskådebanan, BRÅ samt privata aktörer.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...