Projektledare: Sira Jokinen Lisse: 070 623 57 39 | Eva Fornåå: 073 097 11 60
Nu mobiliserar vi!

Kulturslussen är en ideell kulturförening som startade 2004 och har sitt säte i Motala.

Kulturslussens ändamål är att främja kulturens betydelse och angelägenhet för fler människor och verka för en kulturell mångfald och för en ökad demokratisering av det helt eller delvis allmänfinansierade kulturlivet.

Kulturslussen vill

  • Utveckla kulturlivet och folkrörelser.
  • Medverka till en tydlig kommunal kulturpolitik som tillvaratar människors kulturinitiativ.
  • Arbeta för ett tillgängligt , varierat och gränsöverskridande kulturliv
  • Eftersträva en konstnärlig kvalitet genom att engagera professionella kulturutövare i olika verksamheter och projekt
  • Skapa förutsättningar för barn, ungdomar och äldre att på lika villkor delta i kulturlivet.
  • Sträva efter breda samarbeten

Kulturslussen driver egna verksamheter, Vi medverkar i och stödjer också andras kulturprojekt och kulturprocesser.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...